Kontakt

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROMET I USLUGE

„EKO-CENTAR“

26000 Pančevo, Kej Radoja Dakića broj 7

Matični broj: 08275653
PIB: 101052627
Šifra delatnosti: 15981 – Proizvodnja mineralne vode
Šifra registra kod Agencije za privredne registre: 5312/2005
Broj evidencione prijave za PDV: 390322365

Tekući račun: 200-2285610101001-31 banka Poštanska Štedionica

Telefon: 013/344-621
Telefon i fax: 013/351-777

Kontakt osobe:
069/87-40-900 – Aleksandar Panajotov
069/87-40-915 - Nataša Panajotov

E-mail: eko-centar@nadlanu.com

I za direktnu prepisku,
Windows Live Messenger:
aca.lav@hotmail.com

Facebook: Biserne Kapi